Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Ochrona środowiska » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Wydanie 7

Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Wydanie 7

290.00zł
229.10zł
Handel emisjami w teorii i praktyce 55.00zł 46.75zł
Handel emisjami w teorii i praktyce

Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce
Autor: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko
ISBN: 978-83-7556-296-5
Ilość stron: 476
Data wydania: 04/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 55.00zł 46.75zł


Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych instrumentów ochrony środowiska. autorzy proponują interesujące teoretyczno-empiryczne studium zastosowania mechanizmu rynkowego w skali globalnej, regionalnej (unijnej) i krajowej, wykorzystywanego w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Dobór omawianych zagadnień został ukierunkowany tak, aby przedstawiane informacje Czytelnik mógł zastosować w praktyce działalności gospodarczej.

w książce szczegółowo omówiono m.in.:
• teoretyczne i prawne podstawy funkcjonowania handlu emisjami,
• założenia międzynarodowego handlu emisjami,
• wybrane systemy i inicjatywy handlu emisjami na świecie,
• unijny system handlu uprawnieniami do emisji,
• najważniejsze elementy systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce z punktu widzenia ich wpływu na działalność przedsiębiorstw,
• praktyczne aspekty funkcjonowania handlu emisjami wynikające z badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji w Polsce,
• rynkowe mechanizmy wspomagające osiągnięcie celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych.

Kompleksowe ujęcie w publikacji najbardziej aktualnych zagadnień, pozwala zarekomendować ją praktykom - przedstawicielom przedsiębiorstw objętych obecnie i w przyszłości handlem emisjami, wykładowcom oraz studentom kierunków ekonomicznych, prawniczych i technicznych, a także szerokiemu gronu pozostałych interesariuszy systemu handlu emisjami.

Rozdziały:

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne funkcjonowania handlu emisjami 13
1.1. Teoria zbywalnych uprawnień do emisji 14
1.2. Miejsce handlu emisjami wśród ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska 16
1.3. Rodzaje rynków i formy organizacji handlu zbywalnymi uprawnieniami do emisji 22
1.4. Handel emisjami jako instrument ograniczania kosztów użytkowania środowiska 27

Rozdział 2. Podstawy formalno-prawne funkcjonowania handlu emisjami 31
2.1. Zmiany klimatu i ich skutki jako problem globalny 31
2.2. Początki i rozwój globalnych działań na rzecz ochrony klimatu 40
2.3. Globalne zobowiązania na rzecz ochrony klimatu jako podstawa międzynarodowego handlu emisjami 44
2.3.1. Uwarunkowania oraz skutki podpisania i wejścia w życie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 44
2.3.2. Uwarunkowania oraz skutki przyjęcia i wejścia w życie Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 52
2.4. Dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu oraz handlu emisjami 77
2.4.1. Początki i rozwój działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu i wprowadzenia handlu emisjami 77
2.4.2. Programy i strategie Unii Europejskiej a ochrona klimatu i handel emisjami 80
2.4.3. Akty prawne Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji obejmujących funkcjonowanie handlu emisjami 89
2.4.3.1. Podstawowe akty prawne w zakresie realizacji postanowień Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto oraz funkcjonowania handlu emisjami 89
2.4.3.2. Akty prawne wspomagające realizację postanowień Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto 96
2.4.3.3. Pakiet energetyczno-klimatyczny 99
2.5. Krajowe dokumenty w zakresie ochrony klimatu oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie handlu emisjami 107
2.5.1. Krajowe dokumenty w zakresie ochrony klimatu 107
2.5.2. Krajowe akty prawne regulujące funkcjonowanie handlu emisjami 116

Rozdział 3. Międzynarodowy handel emisjami oparty na ustaleniach Protokołu z Kioto 127
3.1. Istota funkcjonowania międzynarodowego handlu emisjami 127
3.2. Rodzaje transakcji z wykorzystaniem jednostek Kioto 133
3.3. System zielonych inwestycji 139

Rozdział 4. Ogólna charakterystyka systemów handlu emisjami gazów cieplarnianych na świecie 149
4.1. Amerykańskie systemy handlu emisjami 149
4.1.1. Regional Greenhouse Gas Initiative - RGGI 151
4.1.2. Western Climate Initiative - WCI 155
4.1.3. Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord - MGGRA. 160
4.2. Handel emisjami w Australii 162
4.3. Handel emisjami w Nowej Zelandii 164
4.4. Handel emisjami w Japonii 166
4.5. Międzynarodowe inicjatywy wspierające rozwój systemów handlu emisjami na świecie 171

Rozdział 5. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 177
5.1. Ogólne ramy funkcjonowania systemu 178
5.1.1. Zakres geograficzny systemu 179
5.1.2. Gazy cieplarniane objęte systemem oraz wielkość ich emisji w UE 180
5.1.3. Okresy handlu uprawnieniami do emisji 182
5.1.4. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu 185
5.1.5. Uczestnicy systemu 187
5.1.6. Działania objęte systemem 200
5.1.7. Charakterystyka uprawnień do emisji 203
5.1.8. Typy i rodzaje transakcji na rynku handlu uprawnieniami do emisji 207
5.1.9. Uczestnictwo w systemie z punktu widzenia operatorów 215
5.1.10 Krajowe plany rozdziału uprawnień 219
5.1.11 Kary 228
5.2. Monitorowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych 228
5.3. Rejestrowanie uprawnień 235
5.4. Planowane zmiany w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji od 2013 roku 240
5.4.1. Włączenie dodatkowych działań i sektorów 240
5.4.2. Włączenie dodatkowych gazów cieplarnianych 245
5.4.3. Zmiany dotyczące limitu uprawnień 245
5.4.4. Zmiany w zakresie liczby uprawnień 247
5.4.5. Zmiany w zakresie alokacji uprawnień 247
5.4.6. Pozostałe zmiany 251

Rozdział 6. Najważniejsze techniczne aspekty organizacji procesu aukcji uprawnień do emisji w EU ETS 255
6.1. Teoretyczne podstawy organizacji procesu aukcji uprawnień do emisji 255
6.2. Aukcje uprawnień do emisji w pierwszym okresie rozliczeniowym 260
6.3. Aukcje uprawnień do emisji w drugim okresie rozliczeniowym 263
6.4. Aukcje uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym 272
6.4.1. Produkty sprzedawane na aukcji 275
6.4.2. Format i rozmiar aukcji 276
6.4.3. Dostęp do aukcji 278
6.4.4. Model aukcji 279
6.4.5. Liczba uprawnień sprzedawanych na aukcji w danym roku 282
6.4.6. Kalendarz aukcji 284
6.4.7. Licytator aukcji i jego funkcje 286
6.4.8. Monitorujący aukcję i jego funkcje 287
6.4.9. Zabezpieczenie 288
6.4.10. Zasady ogłaszania wyników aukcji i wnoszenia płatności za zakupione uprawnienia 289
6.4.11. Warunki dostawy wylicytowanych uprawnień 290
6.4.12. Opłaty i koszty organizacji procesu aukcji 290
6.4.13. Nadzór nad aukcjami 291

Rozdział 7. Wybrane elementy systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce 295
7.1. System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w Polsce 295
7.2. Ogólne uwarunkowania i założenia systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce 302
7.3. Krajowy plan rozdziału uprawnień 305
7.3.1. Krajowy plan rozdziału uprawnień na lata 2005-2007 307
7.3.2. Krajowy plan rozdziału uprawnień na lata 2008-2012 312
7.4. Przyznawanie i wykorzystywanie uprawnień do emisji oraz zasady uzyskiwania zezwoleń 319
7.4.1. Przyznawanie i wykorzystywanie uprawnień 319
7.4.2. Zasady uzyskiwania zezwoleń 323
7.5. Monitorowanie i raportowanie wielkości emisji, rozliczanie uprawnień do emisji oraz kary pieniężne 325
7.5.1. Monitorowanie i raportowanie wielkości emisji CO2 325
7.5.2. Weryfikacja i rozliczanie emisji CO2 342
7.5.3. Kary pieniężne 343
7.6. Uczestnictwo w handlu uprawnieniami do emisji jako uwarunkowanie działalności biznesowej prowadzących instalacje objęte systemem 344
7.7. Aspekty rachunkowe i podatkowe handlu emisjami 353
7.7.1. Księgowe ujęcie uprawnień do emisji CO2 353
7.7.2. Aspekty podatkowe handlu emisjami 362
7.8. Planowane zmiany w funkcjonowaniu systemu handlu emisjami w Polsce 366
7.8.1. Planowane zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 367
7.8.1.1. Ogólne uwarunkowania i założenia projektowanej ustawy 367
7.8.1.2. Administrowanie systemem 371
7.8.1.3. Rozdział uprawnień do emisji 372
7.8.1.4. Przyznawanie uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych i prowadzących instalacje. 374
7.8.1.5. Aukcje uprawnień do emisji 377
7.8.1.6. Zezwolenia 377
7.8.1.7. Szczególne zasady wydawania zezwoleń podmiotom podejmującym realizację instalacji 378
7.8.1.8. Monitorowanie i rozliczanie wielkości emisji 379
7.8.1.9. Grupa instalacji 381
7.8.1.10. Wykorzystanie jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji 381
7.8.1.11. Kary pieniężne 381
7.8.2. System bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania 382

Rozdział 8. Praktyczne aspekty funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji CO2 w przedsiębiorstwach w Polsce - wyniki badań ankietowych 389
8.1. Sposób przydzielenia odpowiedzialności w przedsiębiorstwie za zadania związane z uczestnictwem w systemie 392
8.2. Liczba przyznawanych uprawnień do emisji CO2 a rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw 393
8.3. Preferowane formy sprzedaży i zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz zainteresowanie innymi formami wykorzystania jednostek EUA, ERU oraz CER 394
8.4. Problemy związane z udziałem w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 z punktu widzenia przedsiębiorstw 397
8.5. Wpływ handlu uprawnieniami do emisji CO2 na zmiany w przedsiębiorstwach 399

Rozdział 9. Rynkowe mechanizmy wspomagające osiągnięcie celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych 403
9.1. Mechanizm czystego rozwoju 404
9.1.1. Organy i instytucje związane z realizacją projektów CDM 406
9.1.2. Procedura realizacji projektów CDM 410
9.1.3. Rodzaje przedsięwzięć realizowanych jako projekty CDM 417
9.1.4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów CDM 419
9.2. Mechanizm wspólnych wdrożeń 422
9.2.1. Organy i instytucje związane z realizacją projektów JI 424
9.2.2. Procedury realizacji projektów JI 429
9.2.2.1. Procedura realizacji projektów JI w ramach ścieżki pierwszej 431
9.2.2.2. Procedura realizacji projektów JI w ramach ścieżki drugiej 438
9.2.2.3. Procedura realizacji projektów JI poza granicami kraju 440
9.2.3. Rodzaje przedsięwzięć realizowanych jako projekty JI 440
9.2.4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów JI 444
9.3. Powiązanie mechanizmów elastycznych z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji 446
9.4. Mechanizm offsetowy poza Protokołem z Kioto 450

Handel emisjami w teorii i praktyce
Tytuł książki: "Handel emisjami w teorii i praktyce"
Autor: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko
Wydawnictwo: CEDEWU
Cena: 55.00zł 46.75zł
Klienci, którzy kupili „Handel emisjami w teorii i praktyce”, kupili także:
<b>Inspirujące fotografie Warsztaty fotograficzne</b>, <font color="navy">Lynne Eodice</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Inspirujące fotografie Warsztaty fotograficzne, Lynne Eodice, Wydawnictwo HELION
<b>Język fotografii Rozważania o tworzeniu mocniejszych zdjęć</b>, <font color="navy">David duChemin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo GALAKTYKA</font>
Język fotografii Rozważania o tworzeniu mocniejszych zdjęć, David duChemin, Wydawnictwo GALAKTYKA
<b>Wzmacniacze operacyjne Teoria i praktyka</b>, <font color="navy">Bruce Carter, Ron Mancini</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Wzmacniacze operacyjne Teoria i praktyka, Bruce Carter, Ron Mancini, Wydawnictwo BTC
<b>Zarządzanie technologiami Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji</b>, <font color="navy">Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Zarządzanie technologiami Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Wydawnictwo Difin
<b>Medycyna sportowa</b>, <font color="navy">Patrick J. McMahon,Derek Armfield, Michael W. Collins, Adam C. Crowl</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PZWL</font>
Medycyna sportowa, Patrick J. McMahon,Derek Armfield, Michael W. Collins, Adam C. Crowl, Wydawnictwo PZWL
<b>Hurtownie danych Od przetwarzania analitycznego do raportowania</b>, <font color="navy">Adam Pelikant</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Hurtownie danych Od przetwarzania analitycznego do raportowania, Adam Pelikant, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo CEDEWU
 Kategoria:
 Fizyka
Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów

Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów

69.00zł
55.89zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
Modelowanie danych Sharon Allen HELION
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT
Matematyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Android Programowanie aplikacji Rusz głową Dawn Griffiths, David Griffiths HELION
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT
UML inżynieria oprogramowania wydanie II Perdita Stevens HELION
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION

środa, 19 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami