Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Fizyka » Fizyka ogólna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
  Fizyka ogólna
  Fizyka współczesna
  Mechanika
  Wszechświat
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

78.00zł
67.86zł
Fizyka dla inżynierów Część 2 Fizyka współczesna Wydanie IV 69.00zł
Fizyka dla inżynierów Część 2 Fizyka współczesna Wydanie IV

Tytuł: Fizyka dla inżynierów Część 2 Fizyka współczesna Wydanie IV
Autor: Jerzy Massalski
ISBN: 978-83-01-20088-6
Ilość stron: 630
Data wydania: 10/2018 (wydanie 4)
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 69.00zł


W drugiej części przedstawiono podstawowe wiadomości z fizyki atomowej, fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej.

Na całość pracy składają się dwie części (cz. I Fizyka klasyczna – J. Massalski, M. Massalska). Ksiązka jest przeznaczona dla inżynierów różnych specjalności oraz dla studentów  wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:

V.Fizyka atomowa

28. Kwantowa struktura materii, elektryczności promieniowania
28.1. Atomowa struktura materii.
28.2. Kwantowa struktura elektryczności.
28.3. Fale elektromagnetyczne i promieniowanie Röntgena
28.4. Kwantowa teoria promieniowania ciała doskonale czarnego
28.5. Zjawisko fotoelektryczne
28.6. Zjawisko Comptona
28.7. Własności falowe cząstek
28.8. Zasada nieokreśloności Heisenberga
28.9. Mikroskop elektronowy

29. Budowa atomu
29.1. Jądrowy model atomu Rutherforda. Rozpraszanie cząstek a
29.2. Budowa atomu
29.3. Serie widmowe atomu wodoru
29.4. Teoria Bobra budowy atomu wodoru
29.5. Wpływ ruchu jądra na wartość stałej Rydberga. Masa zredukowana elektronu
29.6. Odkrycie deuteru
29.7. Orbity eliptyczne
29.8. Poprawka relatywistyczna przy obliczaniu poziomów energetycznych
29.9. Hipoteza de Broglie’a a kwantowanie orbit
29.10. Wzbudzenie atomów
29.11. Doświadczenie Francka-Hertza
29.12. Zasada odpowiedniości

30. Mechanika kwantowa
30.1. Równanie Schrödingera
30.2. Aparat matematyczny mechaniki kwantowej
30.3. Prostsze przykłady rozwiązania równania Schrödingera
30.4. Równania Schrödingera dla atomu wodoru
30.5. Rozwiązanie równania Schrödingera dla atomu wodoru

31. Atomy wieloelektronowe
31.1. Model wektorowy atomu
31.2. Sprzężenie L-S, czyli sprzężenie Russella-Saundersa. Sprzężenie j-j
31.3. Oznaczenia stanów kwantowych w spektroskopii
31.4. Zakaz Pauliego
31.5. Konfiguracja elektronów w atomie
31.6. Układ okresowy pierwiastków
31.7. Widma jonów wodoropodobnych
31.8. Widma metali alkalicznych
31.9. Widma promieni Röntgena

32. Atom w polu magnetycznym i elektrycznym.
32.1. Orbitalny i spinowy moment magnetyczny elektronu
32.2. Doświadczenie Sterna i Gerlacha
32.3. Precesja Larmora
32.4. Efekt Zeemana
32.5. Anomalny efekt Zeemana. Efekt Paschena-Backa
32.6. Efekt Starka
33. Absorpcja i emisja promieniowania. Emisja spontaniczna i wymuszona
33.1. Ujęcie Einsteina. Współczynniki Einsteina
33.2. Emisja spontaniczna i emisja wymuszona (indukowana)
33.3. Lasery i masery
33.4. Zastosowania laserów
33.5. Spójność światła
33.6. Interferencja wiązek światła
33.7. Holografia

34. Fizyczne własności cząsteczek
34.1. Wiązanie jonowe (heteropolarne)
34.2. Wiązanie kowalencyjne (homeopolarne)
34.3. Wiązanie skierowane
34.4. Widma cząsteczkowe

VI. Fizyka ciała stałego

35. Budowa kryształów
35.1. Sieć przestrzenna i struktura kryształów
35.2. Elementy symetrii
35.3. Sieci przestrzenne Bravais’go (podstawowe typy sieci). Grupy punktowe. Grupy przestrzenne. Układy krystalograficzne
35.4. Przykłady struktur krystalicznych
35.5. Typy wiązań w kryształach
35.6. Metody badania struktury ciał stałych
35.7. Sieć odwrotna

36. Statystyki klasyczne i kwantowe
36.1. Przestrzeń fazowa.
36.2. Rodzaje statystyk
36.3. Rozkład Maxwella-Boltzmanna, rozkład Bosego-Einsteina i rozkład Fermiego-Diraca
36.4. Obliczanie współczynników a i j} dla rozkładu Maxwella-Boltzmanna
36.5. Wyprowadzenie wzoru Plancka z rozkładu Bosego-Einsteina dla gazu fotonowego (α = 0)
36.6. Porównanie rozkładów Maxwella-Boltzmanna, Bosego-Einsteina  i Fermiego-Diraca
36.7. Rozkład Fermiego-Diraca dla elektronów. Energia Fermiego

37. Teoria pasmowa ciała stałego. Niedoskonałości sieci krystalicznej
37.1. Model elektronów swobodnych
37.2. Ujęcie teorii pasmowej w przybliżeniu silnego wiązania
37.3. Ujęcie teorii pasmowej w przybliżeniu słabego wiązania
37.4. Przewodniki, izolatory i półprzewodniki
37.5. Masa efektywna elektronu
37.6. Rodzaje niedoskonałości sieci krystalicznej

38. Termiczne, elektryczne i magnetyczne własności ciał stałych
38.1. Ciepło molowe ciał stałych,
38.2. Rozszerzalność termiczna i przewodnictwo cieplne ciał stałych
38.3. Przewodnictwo elektryczne
38.4. Zależność oporu od temperatury
38.5. Własności magnetyczne ciał
38.6. Diamagnetyzm
38.7. Paramegnetyzm
38.8. Ferromagnetyzm
38.9. Antyferromagnetyzm.
38.10. Ferrimagnetyzm. Ferryty
38.11. Nadprzewodnictwo
38.12. Materiały nadprzewodzące
38.13. Elementy teorii nadprzewodnictwa Bardeena, Coopera i Schrieffera (teoria BCS)
38.14. Nadprzewodnik w polu magnetycznym
38.15. Elektrony niesparowane i przerwa energetyczna
38.16. Zjawisko Josephsona
38.17. Zastosowanie zjawiska nadprzewodnictwa
38.18. Własności dielektryczne ciał
38.19. Rodzaje polaryzowalności
38.20. Kryształy piezoelektryczne i ferroelektryczne

39. Elektronika fizyczna
39.1. Półprzewodniki
39.2. Półprzewodniki samoistne
39.3. Półprzewodniki typu n z domieszką donorów i półprzewodniki typu p z domieszką akceptorów
39.4. Efekt Halla: wyznaczenie liczby elektronów w paśmie przewodnictwa
39.5. Strefy Brillouina. Powierzchnia Fermiego
39.6. Zjawiska kontaktowe
39.7. Złącze p-n
39.8. Tranzystor złączowy typu n-p-n
39.9. Optoelektronika półprzewodnikowa
39.10. Układy scalone
39.11. Podział układów scalonych ze względu na stopień integracji oraz w zależności od spełnianej funkcji

VII. Fizyka jądrowa

40. Własności jąder atomowych w; stanie podstawowym
40.1. Ładunek jądra i metody jego wyznaczania
40.2. Rozmiary jąder
40.3. Pomiar masy jąder
40.4. Charakterystyka jąder
40.5. Energia wiązania
40.6. Momenty elektryczne jąder
40.7. Spin i moment magnetyczny jądra
40.8. Metody rezonansowe pomiaru spinów i momentów magnetycznych jąder
40.9. Parzystość jądra
40.10. Siły jądrowe

41. Modele jądrowe
41.1. Model jądrowy cząstek a
41.2. Kroplowy model jądra
41.3. Model gazu Fermiego
41.4. Model powłokowy
41.5. Model kolektywny

42. Promieniotwórczość naturalna
42.1. Przemiany promieniotwórcze
42.2. Rodziny promieniotwórcze
42.3. Rozpad promieniotwórczy sukcesywny
42.4. Wiek Ziemi i skał
42.5. Izotopy promieniotwórcze pierwiastków lżejszych
42.6. Jednostki promieniowania jonizującego i aktywności
42.7. Skutki biologiczne oddziaływania promieniowania jądrowego na żywy organizm
42.8. Rozpad α
42.9. Teoria rozpadu α
42.10. Rozpad β Trzy rodzaje rozpadu β
42.11. Teoria rozpadu β
42.12. Emisja promieni y
42.13. Efekt Mössbauera

43. Reakcje jądrowe i sztuczna promieniotwórczość
43.1. Odkrycie sztucznej przemiany jądrowej
43.2. Odkrycie neutronu
43.3. Odkrycie pozytonu
43.4. Odkrycie sztucznej promieniotwórczości
43.5. Niektóre bardziej typowe reakcje jądrowe

44. Oddziaływanie cząstek i promieniowania elektromagnetycznego z materią
44.1. Zderzenia sprężyste i niesprężyste
44.2. Przejście ciężkich cząstek przez materię
44.3. Cząstki β
44.4. Jonizacja właściwa
44.5. Przejście promieni X i promieni y przez materię
44.6. Promieniowanie Czerenkowa
44.7. Neutrony

45. Detekcja promieniowania
45.1. Podział przyrządów służących do detekcji promieniowania
45.2. Impulsowe komory jonizacyjne, liczniki Geigera-Mullera;, liczniki proporcjonalne
45.3. Komory jonizacyjne
45.4. Liczniki proporcjonalne
45.5. Liczniki Geigera-Mullera
45.6. Licznik scyntylacyjny
45.7. Licznik Czerenkowa
45.8. Emulsje jądrowe
45.9. Komora Wilsona
45.10. Komory pęcherzykowe
45.11. Komory iskrowe
45.12. Detektory półprzewodnikowe

46. Akceleratory stosowane w fizyce jądrowej
46.1. Akceleratory ze źródłem wysokiego napięcia stałego
46.2. Akceleratory liniowe
46.3. Akceleratory orbitalne
46.4. Akceleratory synchroniczne

47. Cząstki elementarne
47.1. Rodzaje oddziaływań cząstek elementarnych
47.2. Zasady i prawa zachowania
47.3. Przegląd własności niektórych cząstek elementarnych
47.4. Neutron
47.5. Źródła neutronów

48. Rozszczepienie jądrowe
48.1. Odkrycie rozszczepienia jądrowego
48.2. Energia wydzielana podczas rozszczepienia
48.3. Neutrony powstałe podczas rozszczepienia
48.4. Współczynnik mnożenia
48.5. Objętość krytyczna reaktora
48.6. Spowalnianie neutronów. Moderatory
48.7. Rodzaje reaktorów
48.8. Reaktory powielające
48.9. Światowe zapotrzebowanie na energię

49. Pierwiastki transuranowe. Aktynowce
49.1. Neptun
49.2. Pluton.
49.3. Ameryk. Kiur
49.4. Berkel. Kaliforn
49.5. Einstein. Ferm
49.6. Mendelew
49.7. Nobel. Lorens

50. Reakcje termojądrowe
50.1. Niekontrolowane reakcje termojądrowe
50.2. Energia jądrowa w gwiazdach
50.3. Kontrolowane reakcje termojądrowe

51. Zastosowania promieniowania jądrowego i izotopów promieniotwórczych
51.1. Sposoby wykorzystania  izotopów  promieniotwórczych i promieniowania jądrowego
51.2. Ważniejsze przemysłowe zastosowania  izotopów promieniotwórczych  i promieniowania jądrowego.
51.3. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w rolnictwie
51.4. Izotopy promieniotwórcze w biologii) biochemii i medycynie.
51.5. Ochrona środowiska

52. Dodatek
52.1. Stałe uniwersalne
52.2. Potencjały jonizacji atomów
52.3. Masy niektórych cząstek podstawowych
52.4. Własności podstawowe pierwiastków

Fizyka dla inżynierów Część 2 Fizyka współczesna Wydanie IV
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Fizyka dla inżynierów Część 2 Fizyka współczesna Wydanie IV”, kupili także:
<b>Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami + CD</b>, <font color="navy">Grzegorz Tomala</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ODDK</font>
Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami + CD, Grzegorz Tomala, Wydawnictwo ODDK
<b>Mistrzowie rynków finansowych Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi</b>, <font color="navy">Jack D. Schwager</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Mistrzowie rynków finansowych Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi, Jack D. Schwager, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Zarys geotechniki Wydanie 10</b>, <font color="navy">Zenon Wiłun</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Zarys geotechniki Wydanie 10, Zenon Wiłun, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Konstrukcje wsporcze dźwignic</b>, <font color="navy">Jan Żmuda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Konstrukcje wsporcze dźwignic, Jan Żmuda, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. + CD</b>, <font color="navy">Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo C.H. BECK</font>
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. + CD, Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak, Wydawnictwo C.H. BECK
<b>Pomiary Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego Wydanie II</b>, <font color="navy">Buchczik Dariusz, Ilewicz Witold, Piotrowski Janusz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Pomiary Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego Wydanie II, Buchczik Dariusz, Ilewicz Witold, Piotrowski Janusz, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Ekonometria
Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

59.00zł
48.38zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
Solid Edge 8/9 Grzegorz Kazimierczak HELION
Head First Servlets & JSP Edycja polska Wydanie II Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates HELION
Mathcad ćwiczenia wydanie II Jacek Pietraszek HELION
Teoria sygnałów Wstęp wydanie II Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma HELION

czwartek, 20 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami