Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

83.90zł
70.48zł
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków Wydanie 2 80.00zł 68.80zł
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków Wydanie 2

Tytuł: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków Wydanie 2
Autor: Marek Panfil
ISBN: 978-83-7641-416-4
Ilość stron: 480
Data wydania: 04/2011 (wydanie 2)
Format: 16.5x23.0cm
Wydawnictwo: Difin
Cena: 80.00zł 68.80zł


Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, począwszy od inwestycji kapitałowych funduszy venture capital, przez pożyczkę, do emisji akcji w drodze pierwszej oferty publicznej oraz emisji obligacji korporacyjnych.

Niniejsza publikacja zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących instrumentów kapitałowych oraz efektywnych sposobów ich wykorzystania w procesie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i nie tylko. Za­warte w niej rozwiązania są nieocenioną pomocą w projektowaniu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej.

Zagadnienia nierzadko problematyczne omówione zostały w przystępny sposób, co czyni niniejsze dzieło przy­datnym narzędziem w upowszechnianiu wiedzy finansowej w przedsiębiorstwie. Warto również zaznaczyć, że omawiana pozycja stanowi doskonałe uzupełnienie, popularnych w Polsce, zagranicznych podręczników zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Liczne przykłady zastosowania światowych rozwiązań inżynierii finansowej na gruncie polskim pomagają przełamać popularne przeświadczenie o niemożliwości adaptacji rozwiązań międzynarodowych w warunkach gospodarki lokalnej. Dlatego rekomenduję książkę zarówno praktykom, jak i wykładowcom akademickim oraz studentom żywo zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Rozdziały:

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Rozdział 1. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA
1.1. Międzynarodowe standardy rachunkowości
1.2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
1.3. Analiza finansowa Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA za okres 2000–2009
1.3.1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA
1.3.2. Bilans
1.3.3. Rachunek zysków i strat
1.3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
1.4. Analiza wskaźnikowa na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA
1.4.1. Analiza płynności
1.4.2. Analiza zadłużenia (struktury kapitału)
1.4.3. Analiza aktywności (sprawności działania)
1.4.4. Analiza rentowności
1.4.5. Analiza wskaźników rynkowych
1.5. Strategiczny model zysku

Rozdział 2. Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki
2.1. Struktura kapitału
2.2. Problematyka struktury kapitału w teorii
2.2.1. Teoria substytucji (teoria MM)
2.2.2. Teoria porządku dziobania
2.2.3. Teoria problemów pełnomocnictwa
2.2.4. Teoria H. DeAngelo i L. DeAngelo
2.3. Struktura a koszt kapitału
2.3.1. Koszt kapitału
2.3.2. Koszt kapitału własnego
2.3.3. Koszt kapitału obcego
2.4. Analiza przypadku. Koszt kapitału własnego Grupy CIECH SA

Część II. Finansowanie własne

Rozdział 3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital
3.1. Private equity a venture capital – ujęcie definicyjne
3.1.1. Venture capital – kapitał inwestowany we wczesne fazy rozwoju spółki
3.1.2. Private equity – kapitał wysokiego ryzyka
3.2. Kapitał wysokiego ryzyka na świecie i w Polsce
3.2.1. Sektor kapitału wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych
3.2.2. Sektor kapitału wysokiego ryzyka w Europie
3.2.3. Podział inwestycji ze względu na etap rozwoju spółki
3.2.4. Rynek funduszy wysokiego ryzyka w Polsce na tle Europy
3.3. Perspektywy rozwoju venture capital w Polsce
3.4. Proces inwestycji kapitału wysokiego ryzyka – od utworzenia funduszu do jego zamknięcia
3.4.1. Źródła kapitału wysokiego ryzyka
3.4.2. Utworzenie funduszu
3.4.3. Metody pozyskiwania projektów inwestycyjnych przez fundusze
3.4.4. Ocena projektów inwestycyjnych
3.4.5. Analiza due diligence
3.4.6. Wycena wartości spółki
3.4.7. Opracowanie szczegółów transakcji. Umowa inwestycyjna
3.4.8. Udział funduszu w zarządzaniu spółką
3.4.9. Wyjście z inwestycji
3.4.10. Zamknięcie funduszu
3.5. Kapitał wysokiego ryzyka jako źródło finansowania inwestycji w Polsce – analiza przypadku
3.5.1. MCI Management SA – informacje o funduszu
3.5.2. Bankier.pl SA
3.5.3. Inwestycja MCI Management SA w Bankier.pl SA
 
Rozdział 4. Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji
4.1. Znaczenie giełdowego rynku akcji w zasilaniu finansowym przedsiębiorstw
4.1.1. Miejsce publicznego rynku akcji w strukturze rynku papierów wartościowych
4.1.2. Giełdowy rynek akcji jako miejsce pozyskiwania kapitału
4.2. Emisja akcji na rynku papierów wartościowych
4.2.1. Motywy i cele wejścia spółek na rynek akcji
4.2.2. Przygotowanie do oferty publicznej
4.2.3. Uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału spółki w drodze oferty publicznej
4.2.4. Przygotowanie i zatwierdzenie prospektu emisyjnego
4.2.5. Oferta publiczna akcji
4.3. Pierwsza oferta publiczna a kryzys finansowy
4.4. Nowy Rynek – New Connect
4.5. Korzyści i koszty publicznej emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku giełdowym
4.5.1. Korzyści publicznej emisji akcji i poziom ich realizacji
4.5.2. Koszty i obawy publicznej emisji akcji i ich zasadność
4.6. Pierwsza oferta publiczna (IPO) Spółki HTL-STREFA
4.6.1. Historia i profil Spółki
4.6.2. Strategia badawczo-rozwojowa i zamierzenia inwestycyjne firmy jako przesłanki wzrostu zapotrzebowania na kapitał
4.6.3. Przygotowanie i przeprowadzenie IPO HTL-STREFA
4.6.4. Pierwsze notowanie akcji HTL-STREFA

Rozdział 5. Emisja akcji uprzywilejowanych
5.1. Istota i znaczenie akcji uprzywilejowanych
5.2. Klauzule stosowane w akcjach uprzywilejowanych
5.3. Porównanie akcji uprzywilejowanych do akcji zwykłych i obligacji
5.4. Rodzaje akcji uprzywilejowanych
5.5. Zdolność wypłaty dywidendy od akcji uprzywilejowanej
5.6. Wybrane aspekty wyceny akcji uprzywilejowanych
5.7. Akcje uprzywilejowane w warunkach polskich
5.8. Eurofaktor SA – analiza przypadku

Część III. Finansowanie obce

Rozdział 6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych
6.1. Fundusze pożyczkowe w Polsce
6.2. Praktyczne aspekty korzystania z usług funduszy pożyczkowych
6.2.1. Fundusz Mikro sp. z o.o.
6.2.2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
6.3. Fundusze pożyczkowe a inne źródła finansowania
6.4. Kredyty obrotowe jako alternatywa funduszy pożyczkowych

Rozdział 7. Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym
7.1. Kredyt – definicja
7.2. Parametry kredytu
7.3. Koszt kredytu
7.4. Ryzyko stopy procentowej
7.4.1. Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej
7.4.2. Strategie zabezpieczające – przykłady
7.5. Ryzyko kursu walutowego
7.6. Umowa kredytowa

Rozdział 8. Leasing
8.1. Cechy charakterystyczne i formy leasingu
8.2. Leasing w polskim prawie
8.2.1. Rodzaje leasingu w przepisach podatkowych
8.2.2. Rodzaje leasingu w przepisach o rachunkowości
8.2.3. Prawo cywilne
8.3. Rozwój leasingu w Polsce
8.4. Efektywność leasingu na tle kredytu inwestycyjnego i zakupu za gotówkę – analiza przypadku

Rozdział 9. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych
9.1. Istota obligacji korporacyjnych
9.2. Regulacje prawne w zakresie finansowania przedsiębiorstw obligacjami
9.3. Procedura emisji obligacji korporacyjnych
9.4. Uczestnicy rynku obligacji korporacyjnych
9.5. Rozwój polskiego rynku pierwotnego obligacji korporacyjnych
9.6. Przyczyny niedorozwoju polskiego rynku obligacji korporacyjnych
9.6.1. Rynek pierwotny
9.6.2. Rynek wtórny
9.7. Emisje obligacji korporacyjnych przez polskie podmioty – analiza przypadków
9.7.1. Pierwsza emisja obligacji korporacyjnych w Polsce – Optimus SA
9.7.2. Pierwsza publiczna emisja klasycznych obligacji korporacyjnych – Centrum Leasingu i Finansów CLIF SA
9.7.3. Niepubliczna emisja zamiennych obligacji korporacyjnych przeprowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA
9.7.4. Publiczna emisja zamiennych obligacji korporacyjnych Zakładu Elektro-Metalurgicznego EMA Blachownia SA

Rozdział 10. Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami
10.1. Pojęcie i przedmiot faktoringu
10.2. Podmioty w transakcji faktoringowej
10.3. Funkcje faktoringu
10.4. Adresaci faktoringu
10.5. Główne rodzaje faktoringu
10.6. Korzyści faktoringu
10.7. Koszty faktoringu – przykład kalkulacji
10.8. Rynek usług faktoringowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Rozdział 11. Cash pooling jako narzędzie zarządzania płynnością w grupach kapitałowych
11.1. Definicja cash poolingu
11.2. Rodzaje cash poolingu
11.2.1. Cash pooling wirtualny
11.2.2. Cash pooling realny
11.2.3. Porównanie cash poolingu wirtualnego i realnego oraz wybór rozwiązania dla grupy kapitałowej
11.3. Aspekty podatkowe związane z wykorzystaniem systemu cash poolingu na gruncie polskiego prawa
11.3.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
11.3.2. Podatek od towarów i usług
11.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
11.3.4. Ceny transferowe
11.4. Oferta banków w Polsce
11.5. Analizy przypadków
11.5.1. Cash pooling wirtualny – analiza przypadku w polskiej grupie kapitałowej
11.5.2. Cash pooling rzeczywisty – wybór rozwiązania oraz proces wdrożenia na przykładzie grupy międzynarodowej

Część IV. Szczególne narzędzia finansowania

Rozdział 12. Sekurytyzacja aktywów niebankowych
12.1. Pojęcie sekurytyzacji
12.2. Powstanie oraz rozwój rynków sekurytyzacji
12.3. Teoretyczne przesłanki sekurytyzacji aktywów niebankowych
12.4. Mechanizm sekurytyzacji
12.5. Analizy wybranych transakcji sekurytyzacji
12.5.1. Sekurytyzacja należności handlowych
12.5.2. Sekurytyzacja należności Telecom Italia SpA
12.5.3. Sekurytyzacja należności Pharmag SA

Rozdział 13. Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine)
13.1. Definicja oraz instrumenty pełniące funkcje mezzanine
13.2. Możliwości zastosowania mezzanine oraz rynek mezzanine
13.3. Korzyści dla podmiotów stosujących mezzanine
13.4. Analiza przypadku inwestycji mezzanine (Solaris Bus & Coach SA)

Rozdział 14. Wykupy menedżerskie i lewarowane – specyfika finansowania
14.1. Podstawowe pojęcia i definicje
14.2. Przebieg transakcji
14.2.1. Inicjowanie
14.2.2. Przygotowanie
14.2.3. Negocjacje
14.2.4. Przeprowadzenie transakcji
14.3. Źródła finansowania transakcji
14.3.1. Kapitał własny
14.3.2. Dług
14.3.3. Finansowanie mezzanine
14.4. Aspekty prawne
14.5. Rynek wykupów w Polsce
14.6. Analiza przypadku – wykup lewarowany DGS SA
14.6.1. Okoliczności wykupu
14.6.2. Przebieg transakcji
14.6.3. Tworzenie wartości
14.6.4. Wyjście z inwestycji

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków Wydanie 2
Tytuł książki: "Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków Wydanie 2"
Autor: Marek Panfil
Wydawnictwo: Difin
Cena: 80.00zł 68.80zł
Klienci, którzy kupili „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków Wydanie 2”, kupili także:
<b>Lampy elektronowe w aplikacjach audio Wydanie 2</b>, <font color="navy">Aleksander Zawada</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Lampy elektronowe w aplikacjach audio Wydanie 2, Aleksander Zawada, Wydawnictwo BTC
<b>Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania</b>, <font color="navy">Barbara Gierusz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ODDK</font>
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, Barbara Gierusz, Wydawnictwo ODDK
<b>Twoja pierwsza strona WWW Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania</b>, <font color="navy">Maciej Dutko</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Twoja pierwsza strona WWW Stwórz profesjonalną i funkcjonalną stronę WWW bez znajomości programowania, Maciej Dutko, Wydawnictwo HELION
<b>Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją Wydanie 3</b>, <font color="navy">Bolesław Liwowski, Remigiusz Kozłowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją Wydanie 3, Bolesław Liwowski, Remigiusz Kozłowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>E-commerce Proste odpowiedzi na trudne pytania</b>, <font color="navy">Tomasz Karwatka, Dawid Sadulski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
E-commerce Proste odpowiedzi na trudne pytania, Tomasz Karwatka, Dawid Sadulski, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania</b>, <font color="navy">Barbara Gierusz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo ODDK</font>
Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, Barbara Gierusz, Wydawnictwo ODDK
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Ekonometria
Pomiar uniwersalny Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych

Pomiar uniwersalny Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych

64.90zł
53.22zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
World of Warcraft Strategia sukcesu Eric Dekker HELION
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT
C++ wykorzystaj potęgę aplikacji graficznych Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek HELION
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION

niedziela, 20 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami