Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PWN
Pracownia fizyczna wspomagana komputerem Wydanie 10

Pracownia fizyczna wspomagana komputerem Wydanie 10

59.90zł
44.93zł
Finanse Zarys wykładu Wydanie 2 49.00zł 43.12zł
Finanse Zarys wykładu Wydanie 2

Tytuł: Finanse Zarys wykładu Wydanie 2
Autor: Wiesław Szczęsny
ISBN: 978-83-7641-333-4
Ilość stron: 276
Data wydania: 11/2010 (wydanie 2)
Format: 16.0x23.0cm
Wydawnictwo: Difin
Cena: 49.00zł 43.12zł


Książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których problematyka finansów przedstawiona została w sposób możliwie zwięzły, obejmuje m.in. następujące zagadnienia: pieniądz jako zasób kapitału, komponenty systemu finansowego, rola finansów publicznych we współczesnej gospodarce, finanse publiczne w Polsce, system finansowy przedsiębiorstwa, elementy zarządzania finansami, przepływy pieniężne z inwestycji.

Autor zrezygnował z wielu zagadnień i modeli teoretycznych, wymagających kontrowersyjnych założeń lub niemożliwych do spełnienia w warunkach współczesnej gospodarki. Każdy rozdział kończy się pojęciami kluczowymi dla danej tematyki, część rozdziałów zawiera przykłady zastosowań, a także poglądy i opinie wielu znanych ekonomistów. Taki układ treści pozwala nie tylko przyswoić wiedzę z różnych dziedzin finansów, ale przede wszystkim je zrozumieć.

W wydaniu drugim zaktualizowane zostały dane statystyczne i niektóre fragmenty tekstu. Uwzględniają one zmiany w regulacjach prawnych, w szczególności wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych.

Rozdziały:

Rozdział 1. Finanse we współczesnej gospodarce
1. Istota finansów
2. Klasyfikacja zjawisk finansowych
3. Pieniądz i jego funkcje
4. Ewolucja pieniądza
5. Siła nabywcza pieniądza
5.1. Zasoby pieniężne a wartość nabywcza
5.2. Stopa inflacji
6. Pieniądz jako zasób kapitału
6.1. Teoretyczne podstawy stopy procentowej
6.2. Stopa procentowa a wartość kapitału
6.2.1. Wartość przyszła i wartość bieżąca
6.2.2. Wartość bieżąca przepływów pieniężnych
6.3. Zagadnienie stopy zwrotu
6.3.1. Stopa zwrotu w warunkach kapitalizacji rocznej
6.3.2. Efektywna stopa procentowa
6.3.3. Roczna stopa zwrotu dla dowolnej liczby kapitalizacji
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Rozdział 2. System finansowy
1. Funkcje sytemu finansowego
2. Instytucje systemu finansowego
3. Bank centralny
4. Narzędzia polityki monetarnej
4.1. Operacje otwartego rynku i operacje kredytowo-depozytowe
4.2. Stopa rezerwy obowiązkowej
5. Banki komercyjne
Pojęcia kluczowe

Rozdział 3. Znaczenie rynków finansowych
1. Rodzaje i charakterystyka rynków finansowych
2. Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego
Pojęcia kluczowe

Rozdział 4. Finanse publiczne jako komponent gospodarki
1. Funkcje finansów publicznych
2. Sektor publiczny
3. Dobra publiczne i dobra prywatne
4. Dobra mieszane
5. Kontrowersje wokół wydatków publicznych
5.1. Myśl klasyczna w teorii finansów
5.2. Myśl interwencjonistyczna w teorii finansów
5.3. Próba podsumowania
6. Modelowe ujęcie polityki gospodarczej państwa
7. Podatek jako narzędzie finansów publicznych
7.1. Kwestia neutralności podatku
7.2. Gospodarcze skutki opodatkowania pośredniego
Pojęcia kluczowe

Rozdział 5. Finanse publiczne w Polsce
1. Sektor finansów publicznych i jego zadania
1.1. Środki publiczne i ich wykorzystanie
1.2. Państwowy dług publiczny i procedury ostrożnościowe
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
2.1. Budżet państwa
2.2. Zasady gospodarki budżetowej
2.3. Opracowywanie i wykonywanie ustawy budżetowej
2.4. Deficyt budżetu państwa
2.5. Przepływy między budżetem państwa a budżetami jednostek terenowych
Pojęcia kluczowe

Rozdział 6. System podatkowy
1. Elementy systemu podatkowego
2. Klasyfikacja i treść ekonomiczna podatków
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. Podatek od towarów i usług
6. Przedsiębiorstwo wobec polityki fiskalnej – podsumowanie
Pojęcia kluczowe

Rozdział 7. Cele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

Rozdział 8. Transakcje gospodarcze i ich ewidencja
1. Standardy sprawozdawczości finansowej
2. Obowiązki w zakresie ewidencji transakcji gospodarczych
3. Bilans przedsiębiorstwa i jego struktura
3.1. Klasyfikacja aktywów i pasywów
3.2. Bilansowe zasady finansowania
3.3. Struktura bilansu a płynność finansowa
4. Wynik finansowy działalności gospodarczej
4.1. Przychody i koszty według rodzaju działalności
4.2. Koszty w układzie porównawczym i kalkulacyjnym
5. Wynik w księgach rachunkowych a przepływy pieniężne
Pojęcia kluczowe

Rozdział 9. Finansowanie przedsiębiorstwa
1. Systematyka podstawowych źródeł finansowania
2. Inne formy finansowania rozwoju i współpracy
2.1. Leasing
2.2. Faktoring
2.3. Franchising
Pojęcia kluczowe

Rozdział 10. Korzyści skali i próg rentowności
1. Właściwości kosztów stałych i zmiennych
2. Klasyczna formuła progu rentowności
3. Modyfikacje progu rentowności
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Rozdział 11. Znaczenie kapitału obrotowego
1. Cykl gotówkowy
2. Ekonomiczna wielkość zapasów
3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Rozdział 12. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa
1. Wprowadzenie do analizy finansowej
2. Finansowe wskaźniki oceny
2.1. Wypłacalność krótkookresowa
2.2. Wypłacalność długookresowa
2.3. Wykorzystanie aktywów
2.4. Rentowność przedsiębiorstwa
2.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
3. Modele oceny syntetycznej
3.1. Zagregowany układ wskaźników
3.2. Funkcja dyskryminacyjna
Pojęcia kluczowe
Studium przypadku – wskaźniki finansowe spółki giełdowej

Rozdział 13. Przepływy pieniężne z inwestycji
1. Zasady szacowania przepływów pieniężnych
1.1. Przepływy pieniężne a zmiany w kapitale obrotowym netto
1.2. Operacyjne przepływy pieniężne
1.3. Wpływ metody amortyzacji na przepływy pieniężne
2. Wartość projektu konwencjonalnego
2.1. Kryterium wartości bieżącej
2.2. Dylemat wyboru stopy dyskontowej
3. Ryzyko decyzji inwestycyjnych
3.1. Ryzyko a zasoby informacji
3.2. Ryzyko wyłączne inwestycji
4. Wewnętrzna stopa zwrotu
5. Sposób finansowania a wartość inwestycji
Pojęcia kluczowe
Przykłady zastosowań

Finanse Zarys wykładu Wydanie 2
Tytuł książki: "Finanse Zarys wykładu Wydanie 2"
Autor: Wiesław Szczęsny
Wydawnictwo: Difin
Cena: 49.00zł 43.12zł
Klienci, którzy kupili „Finanse Zarys wykładu Wydanie 2”, kupili także:
<b>Marketing internetowy Szybkie łącze z klientami</b>, <font color="navy">Jon Reed</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Marketing internetowy Szybkie łącze z klientami, Jon Reed, Wydawnictwo HELION
<b>Technika pracy biurowej Część 2 Praca biurowa</b>, <font color="navy">Ewa Stefaniak-Piasek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Technika pracy biurowej Część 2 Praca biurowa, Ewa Stefaniak-Piasek, Wydawnictwo WSiP
<b>Fizyka materiałów polimerowych Makrocząsteczki i ich układy</b>, <font color="navy">H. Galina</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Fizyka materiałów polimerowych Makrocząsteczki i ich układy, H. Galina, Wydawnictwo WNT
<b>Excel 2013 PL Formuły</b>, <font color="navy">John Walkenbach</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Excel 2013 PL Formuły, John Walkenbach, Wydawnictwo HELION
<b>Podstawy gospodarki odpadami Wydanie 6</b>, <font color="navy">Czesława Rosik-Dulewska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy gospodarki odpadami Wydanie 6, Czesława Rosik-Dulewska, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Java Data Objects</b>, <font color="navy">Sammer Tyagi, Keiron McCammon, Michael Vorbrger</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Java Data Objects, Sammer Tyagi, Keiron McCammon, Michael Vorbrger, Wydawnictwo HELION
<b>Uchwyty obróbkowe</b>, <font color="navy">Mieczysław Feld</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Uchwyty obróbkowe, Mieczysław Feld, Wydawnictwo WNT
<b>Genialne skrypty powłoki. Ponad 100 rozwiązań dla systemów Linux, macOS i Unix</b>, <font color="navy">Dave Taylor , Brandon Perry</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Genialne skrypty powłoki. Ponad 100 rozwiązań dla systemów Linux, macOS i Unix, Dave Taylor , Brandon Perry, Wydawnictwo HELION
<b>Windows Server 2008 PL Biblia</b>, <font color="navy">Jeffrey R. Shapiro</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Windows Server 2008 PL Biblia, Jeffrey R. Shapiro, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Fizyka
Feynmana wykłady z fizyki Zbiór zadań

Feynmana wykłady z fizyki Zbiór zadań

69.00zł
51.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał Skorzybut WNT
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT
LATEX wiersz po wierszu Antoni Diller HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Transact-SQL Czarna księga Marcin Szeliga HELION

środa, 20 luty 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami