Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Chemia » Chemia organiczna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
  Chemia analityczna
  Chemia fizyczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia techniczna
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach

Mikrokontrolery LPC2000 w przykładach

94.00zł
79.90zł
Chemia organiczna Część I 99.00zł
Chemia organiczna Część I

Autor: J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers

ISBN: 978-83-204-3506-1

Ilość stron: 342

Data wydania: 05/2009

W części pierwszej podręcznika na wstępie przedstawiono powiązania chemii organicznej z innymi jej dziedzinami, znaczenie dla rozwoju licznych gałęzi przemysłu; omówiono strukturę cząsteczek organicznych w aspektach topologii, klasyfikacji, metod i ustalania ich budowy oraz struktury przestrzennej w powiązaniu z opisem kwantowo-mechanicznym, a także zasady nazewnictwa związków  organicznych, metody spektroskopowe służące określaniu struktury cząsteczek oraz ogólnie spektroskopię UV.

Kolejne rozdziały poświęcono fizykochemicznym aspektom reakcji chemicznych, m.in.  wielorakim aspektom reaktywności cząsteczek organicznych na przykładzie procesów addycji do grupy karbonylowej, następnie zagadnieniom sprzężenia aromatyczności oraz ich wpływu na własności fizyczne i właściwości chemiczne cząsteczek.

Omówiono kinetyczne i termodynamiczne aspekty reaktywności z uwzględnieniem katalizy oraz wpływu rozpuszczalnika, a także kwasowości i zasadowości pod kątem ich związku z kinetyką i mechanizmami reakcji organicznych. Te ostatnie zagadnienia rozwinięto na przykładzie szerokiej klasy reakcji związków karbonylowych.

W dalszej części omówiono reakcje addycji związków metaloorganicznych do grupy karbonylowej, problemy regioselektywności w procesach addycji do układu sprzężonego w α, β – nienasyconych związkach karbonylowych, substancji nukleinowej na karbonylowym atomie węgla, reakcje tworzenia kondensacji związków karbonylowych aminami oraz redukcji grupy karbonylowej do grupy metylenowej.

Opisy przebiegu podanych reakcji zawierają liczne i obszerne odniesienia do zagadnień kwantowo-mechanicznych oraz spektroskopowych metod identyfikacji produktów

Książka zawiera materiał niezbędny w podstawowym kursie chemii organicznej i skierowana jest przede wszystkim do studentów politechnik i uniwersytetów.

Rozdziały:
Wykaz skrótów

1. Czym jest chemia organiczna    
Chemia organiczna a Ty 
Związki organiczne           
Chemia organiczna a przemysł     
Chemia organiczna a układ okresowy
la. Chemia organiczna a ta książka
Pola „Powiązania tematyczne"      
Kolorowe pola w tekście i notatki na marginesach
Zadania
Kolor

2. Wzory związków organicznych 
Szkielety węglowodorowe i grupy funkcyjne              
Rysowanie wzorów cząsteczkowych            
Szkielety węglowodorowe
Grupy funkcyjne               
Klasyfikacja atomów węgla w grupach funkcyjnych według poziomów utlenienia
Nazewnictwo związków   
Nomenklatura systematyczna       
Jak chemicy naprawdę nazywają związki?
W jaki sposób tworzyć nazwy związków?  
Zadania               

3. Oznaczanie struktur organicznych
Wstęp
Spektrometria mas
Magnetyczny rezonans jądrowy
Widma w podczerwieni
Możliwość szybkiej identyfikacji dzięki połączeniu technik spektrometrii mas, NMR i IR
Zapowiedź tematyki rozdziałów 11. i 14.
Zadania

4. Budowa cząsteczek      
Wstęp   
Budowa atomu  
Podsumowanie zagadnienia znaczenia liczb kwantowych
Orbitale atomowe              
Orbitale molekularne – dwuatomowe układy homojądrowe
Dwuatomowe cząsteczki heterojądrowe     
Hybrydyzacja orbitali atomowych               
Wnioski
Zadania               

5. Reakcje w chemii organicznej   
Reakcje chemiczne           
Chemicy organicy przedstawiają mechanizmy reakcji za pomocą wygiętych strzałek
Samodzielne rysowanie mechanizmu za pomocą wygiętych strzałek
Zadania

6. Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej     
Orbitale cząsteczkowe wyjaśniające reaktywność grupy karbonylowej             
Cyjanohydryny powstałe w reakcji cyjanków z aldehydami lub ketonami       
Kąt nukleofilowego ataku na aldehydyi ketony       
Atak nukleofilowy „wodorków"na aldehydy i ketony
Addycja związków metaloorganicznych do aldehydów i ketonów      
Addycja wody do aldehydów i ketonów     
Tworzenie hemiacetali w reakcji alkoholi z aldehydami i ketonami     
Kataliza kwasowa i zasadowa podczas tworzenia hemiacetali hydratów        
Produkty addycji wodorosiarczanu(IV)   
Zadania               

7. Delokalizacja i sprzężenie
Wstęp
Budowa etenu (etylenu, CH2=CH2)
Cząsteczki z więcej niż jednym wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel
Sprzężenie
Układ allilowy
Inne układy podobne do allilowego
Sprzężenie dwóch wiązań π
Widma UV i w zakresie widzialnym
Aromatyczność
Zadania

8. Kwasowość, zasadowość i pKa
Wstęp   
Kwasowość         
Definicja pKa
Zasadowość        
Obojętne zasady azotowe               
Obojętne zasady tlenowe pKa w akcji - prace nad syntezą leku, cymetydyny  
Zadania               

9. Związki metaloorganiczne w syntezie wiązań C-C
Wstęp
Związki metaloorganiczne zawierają wiązania węgiel-metal
Synteza związków metaloorganicznych
Zastosowanie związków metaloorganicznych w syntezie organicznej
Szczegółowe rozważanie niektórych mechanizmów
Zadania

10. Addycja sprzężona    
Sprzężenie zmienia reaktywność grup karbonylowych            
Alkeny sprzężone z grupami karbonylowymi
Polaryzację można wykryć metodami spektroskopowymi
Orbitale molekularne decydują o reakcjach addycji sprzężonej
Reakcje addycji sprzężonej z amoniakiem i aminami
Addycja sprzężona z alkoholami może być skatalizowana przez kwasy zasady
Addycja sprzężona czy prosta addycja do grupy karbonylowej?         
Sole miedzi(I) wywierają znaczący wpływ na odczynniki metaloorganiczne    
Wnioski
Zadania      
    
11. Protonowy rezonans magnetyczny
Różnice między węglowym i protonowym rezonansem  magnetycznym
Całkowanie - określanie liczby atomów wodoru dla każdego piku
Zakresy widma protonowego rezonansu magnetycznego
Protony przy nasyconych atomach węgla
Zakres alkenów i benzenu
Zakres aldehydowy: nienasycony atom węgla połączony z tomem tlenu
Sprzężenie w widmach protonowego rezonansu magnetycznego
Podsumowanie
Zadania

12. Substytucja nukleofilowaw grupie karbonylowej (C=O)
Produkt nukleofilowej addycji do grupy karbonylowej nie zawsze jest związkiem trwałym
Pochodne kwasów karboksylowych
Pochodne kwasów karboksylowych - różnice w reaktywności
Otrzymywanie innych związków w reakcjach substytucji pochodnych kwasowych
Otrzymywanie ketonów z estrów - problemy
Otrzymywanie ketonów z estrów - rozwiązania
Reasumując...
I ujmując w skrócie...
Zadania

13. Równowagi, szybkości i mechanizmy: podsumowanie zasad mechanistycznych
Jak daleko i jak szybko?
Jak zmienia się stała równowagi w zależności od różnicy energii między substratami i produktami
Jak uzyskać równowagę faworyzującą pożądany produkt
Przy oznaczaniu stałych równowagi ważna jest entropia
Stałe równowagi zmieniają się wraz z temperaturą
Przyspieszanie reakcji - prawdziwy powód ogrzewania
Kinetyka
Kataliza w reakcjach substytucji do grupy karbonylowej
Hydroliza amidów może mieć kinetykę trój cząsteczkową
Izomeryzacja cis-trans w alkenach
Produkty kinetyczne a produkty termodynamiczne
Niskie temperatury chronią przed przebiegiem niepożądanych reakcji
Rozpuszczalniki
Podsumowanie mechanizmów z rozdziałów 6.-12.
Zadania

14. Substytucja nukleofilowa w grupie C=O przebiegająca z utratą
karbonylowego atomu tlenu
Wstęp
Tworzenie hemiacetali w reakcji aldehydów z alkoholami
Acetale powstają z aldehydów lub ketonów oraz alkoholi w obecności kwasu
Aminy reagują ze związkami karbonylowymi
Aminy z imin: redukcyjne aminowanie
Podstawienie do atomu węgla C=O prowadzące do wiązania C=C: krótkie spojrzenie na reakcję Wittiga
Podsumowanie
Zadania

15. Przegląd metod spektroskopowych
Trzy powody powstania tego rozdziału
Czy spektroskopia może być pomocna w badaniu właściwości chemicznych grupy karbonylowej?
Pochodne kwasowe najłatwiej odróżnić za pomocą podczerwieni
Małe pierścienie: generowanie wewnętrznego naprężenia oraz silniejszego charakteru s na zewnątrz pierścienia
Proste obliczenia częstotliwości drgań rozciągających C=O w widmach IR
Oddziaływania między różnymi jądrami przyczyną olbrzymich stałych sprzężenia
Identyfikacja produktów za pomocą metod spektroskopowych
Tabele
Zadania

Chemia organiczna Część I
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Chemia organiczna Część I”, kupili także:
<b>Tachograf cyfrowy Wydanie 2</b>, <font color="navy">Witold Kapustyński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo SPH Credo</font>
Tachograf cyfrowy Wydanie 2, Witold Kapustyński, Wydawnictwo SPH Credo
<b>SQL dla każdego</b>, <font color="navy">Rafe Koburn</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
SQL dla każdego, Rafe Koburn, Wydawnictwo HELION
<b>ECDL moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych</b>, <font color="navy">Witold Sikorski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
ECDL moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, Witold Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Programowanie obiektowe w PHP5</b>, <font color="navy">Hasin Hayder</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Programowanie obiektowe w PHP5, Hasin Hayder, Wydawnictwo HELION
<b>Poradnik energetyka praktyka Zeszyt 2</b>, <font color="navy">Aleksander Szkarowski, Jarosław Łabno</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Poradnik energetyka praktyka Zeszyt 2, Aleksander Szkarowski, Jarosław Łabno, Wydawnictwo WNT
<b>Getting Things Programmed. Droga do efektywności</b>, <font color="navy">Michał Bartyzel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Getting Things Programmed. Droga do efektywności, Michał Bartyzel, Wydawnictwo HELION
<b>Motorowodne ABC Jak maksymalnie wykorzystać możliwości łodzi</b>, <font color="navy">Richard Mortimer, Basil Mosenthal</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Alma-Press</font>
Motorowodne ABC Jak maksymalnie wykorzystać możliwości łodzi, Richard Mortimer, Basil Mosenthal, Wydawnictwo Alma-Press
<b>Relacje inwestorskie</b>, <font color="navy">Dariusz A. Niedziółka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Relacje inwestorskie, Dariusz A. Niedziółka, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Word 2013 PL Kurs</b>, <font color="navy">Grzegorz Kowalczyk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Word 2013 PL Kurs, Grzegorz Kowalczyk, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Algorytmy
Informatyka kwantowa Wybrane obwody i algorytmy

Informatyka kwantowa Wybrane obwody i algorytmy

59.90zł
44.93zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Podstawy fizyki Tom 2 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Paweł Bensel HELION
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT
Python rozmówki Brad Dayley HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski HELION
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT
Sass. Nowoczesne arkusze stylów Bartosz Chucherko HELION

sobota, 25 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami