Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo lądowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Od teorii do zastosowań Wydanie 2

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Od teorii do zastosowań Wydanie 2

84.00zł
63.00zł
Budowa i utrzymanie mostów 109.00zł 81.75zł
Budowa i utrzymanie mostów

Tytuł: Budowa i utrzymanie mostów
Autor: Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
ISBN: 978-83-206-1848-8
Ilość stron: 644
Data wydania: 03/2013 (wydanie 4, zmienione)
Oprawa: Twarda
Format: 17.0x25.0cm
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 109.00zł 81.75zł


Książka omawiaja zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów.

Omówiono zagadnienia związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych). Podano informacje na temat najnowszych technologii budowy, badań i materiałów stosowanych do budowy i naprawy mostów. W czwartym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące obowiązujących przepisów i norm.

Odbiorcy: studenci wydziałów budowlanych wyższych uczelni, inżynierowie i technicy zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz budownictwem ogólnym, przemysłowym i hydrotechnicznym.

Wydanie 2 - Nagroda Ministra Infrastruktury i Wyróżnienie IX KTKA ATENA - 2002 rok.

Spis treści:

1. Wstęp 11

2. Wymagania ogólne wykonania i odbioru obiektów mostowych 19
2.1. Przebieg procesu inwestycyjnego 19
2.2. Zasady organizacji i przeprowadzania przetargów 23
2.3. Uczestnicy procesu budowlanego 26
2.4. Elementy organizacyjno-prawne procesu budowlanego 28
2.5. Kontrola jakości 30

3. Wymagania techniczne i kontrola jakości robót w procesie budowy mostów 32
3.1. Prace przygotowawcze na terenie budowy 32
3.2. Roboty ziemne, budowa fundamentów i podpór 33
3.3. Badania wyrobów budowlanych 41
3.3.1. Uwagi ogólne 41
3.3.2. Beton zwykły 42
3.3.2.1. Wprowadzenie 42
3.3.2.2. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-S-10040;1999 [N65] oraz [N237] i [N238] 44
3.3.2.2.1. Wymagane właściwości betonu 44
3.3.2.2.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 45
3.3.2.2.3. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu, układania i pielęgnacji betonu 48
3.3.2.2.4. Kontrola procesu produkcji i właściwości mieszanki betonowej oraz betonu 55
3.3.2.3. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-EN206-1 [N99] 55
3.3.2.3.1. Wymagania dotyczące jakości betonu 55
3.3.2.3.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 58
3.3.2.3.3. Wymagania dotyczące procesów technologicznych 61
3.3.2.3.4. Badania kontrolne i ocena jakości betonu 65
3.3.3. Betony samozagęszczalne 66
3.3.4. Betony wysokiej wytrzymałości (BWW) 67
3.3.5. Betony na cementach hutniczych 67
3.3.6. Zaprawy 68
3.3.7. Stale 70
3.3.8. Drewno 78
3.3.9. Materiały kompozytowe 78
3.3.10. Inne materiały i wyroby 80
3.4. Wymagania i badania związane z budową przęseł stalowych 84
3.4.1. Wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni 85
3.4.2. Badanie konstrukcji stalowej w czasie transportu i montażu 105
3.5. Wymagania i badania związane z budową przęseł z betonu (na podstawie PN-S-10040: 1999) [N65] 108
3.6. Wymagania i badania związane z budową mostów zespolonych 124
3.7. Wymagania i badania związane z budową mostów drewnianych 126
3.8. Kontrola robót dotycząca wyposażenia mostów 127

4. Badania odbiorcze obiektów mostowych po zakończeniu budowy 129
4.1. Badania po zakończeniu budowy. Cel badań 129
4.2. Próbne obciążenie 130
4.2.1. Cel próbnych obciążeń 130
4.2.2. Projekt próbnego obciążenia 133
4.2.3. Badania pod próbnym obciążeniem statycznym 134
4.2.4. Badania pod próbnym obciążeniem dynamicznym 159
4.3. Typowe błędy badań doświadczalnych 173
4.4. Zasady odbioru końcowego 174

5. Utrzymanie i przeglądy użytkowanych mostów 176
5.1. Organizacja służb utrzymaniowych i organizacja przeglądów 176
5.2. Dokumentacja obiektów mostowych 179
5.3. Zasady wykonywania badań i przeglądów 193
5.4. Podstawowy sprzęt do badań mostów 204
5.5. Nośność użytkowa obiektów 206
5.6. Trwałość obiektów mostowych 207

6. Utrzymanie pomostów i elementów wyposażenia mostów 211
6.1. Nawierzchnia mostów i inne elementy wyposażenia a warunki utrzymania. Uwagi ogólne 211
6.2. Nawierzchnie mostów drogowych 213
6.2.1. Przyczyny niszczenia nawierzchni na mostach 213
6.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni 217
6.2.3. Uszkodzenia nawierzchni na mostach drogowych i sposoby naprawy 219
6.2.3.1. Nawierzchnie z elementów drobnowymiarowych 219
6.2.3.2. Nawierzchnie bitumiczne 220
6.2.3.3. Nawierzchnie drewniane 228
6.3. Nawierzchnia mostów kolejowych 230
6.3.1. Typy nawierzchni kolejowej a warunki utrzymania 230
6.3.2. Tor na mostach. Wymagania ogólne 231
6.3.3. Przyrządy wyrównawcze 233
6.3.4. Urządzenia zabezpieczające pociągi w razie wykolejenia 234
6.3.5. Utrzymanie nawierzchni na moście w zależności od typu 236
6.3.5.1. Pomost typu zamkniętego 236
6.3.5.2. Pomost typu otwartego 244
6.4. Izolacja pomostów 247
6.4.1. Stan izolacji a trwałość mostu 247
6.4.2. Wymagane właściwości podłoża 248
6.4.3. Wymagane właściwości warstw izolacyjnych 252
6.4.4. Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych 254
6.4.5. Zasady układania izolacji 262
6.4.6. Lokalne naprawy izolacji 267
6.5. Odwodnienie pomostów 268
6.5.1. Mosty drogowe 268
6.5.2. Mosty kolejowe 271
6.6. Dylatacje 272
6.6.1. Dylatacje mostów drogowych 272
6.6.2. Dylatacje mostów kolejowych 284
6.7. Bariery ochronne i poręcze 285
6.8. Urządzenia obce na mostach 286
6.9. Bezpieczeństwo pożarowe 288

7. Utrzymanie przestrzeni podmostowej oraz podpór 290
7.1. Utrzymanie przestrzeni podmostowej w obszarze rzeki i jej zalewów 290
7.1.1. Obserwacje stanu koryta rzeki i podwodnych części podpór 290
7.1.2. Obserwacje zjawisk hydrologicznych w rzece 292
7.1.3. Zabezpieczenie obiektów mostowych przed niszczącym działaniem wód powodziowych i kry lodowej 293
7.1.4. Zabezpieczenie filarów mostów 295
7.1.5. Zabezpieczenie stożków przy przyczółkach oraz nasypów na dojazdach 301
7.1.6. Budowle regulacyjne. Wały kierujące 311
7.2. Utrzymanie przestrzeni podmostowej pod wiaduktami 315
7.3. Utrzymanie podpór 320
7.3.1. Ogólne zasady utrzymania podpór 320
7.3.2. Ocena stanu technicznego podpory 321
7.4. Niektóre sposoby naprawy uszkodzonych podpór 330
7.4.1. Naprawa fugowania podpór ceglanych i kamiennych (lub licówki) 330
7.4.2. Naprawa uszkodzonej powierzchni podpory 331
7.4.3. Naprawa zarysowanych korpusów podpór 333
7.4.4. Uszczelnianie gruntu 334
7.4.5. Podniesienie nośności fundamentu 335

8. Utrzymanie przęseł mostów stalowych 340
8.1. Utrzymanie konstrukcji stalowych 340
8.1.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie 340
8.1.2. Zasady podnoszenia trwałości mostu na etapie projektowania 345
8.2. Korozja mostów stalowych 348
8.2.1. Uwagi ogólne 348
8.2.2. Rodzaje korozji, podział techniczny 353
8.2.3. Podatność na korozję w zależności od kształtu 359
8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 360
8.3.1. Uwagi ogólne 360
8.3.2. Metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją 362
8.3.3. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 371
8.3.4. Oczyszczanie powierzchni 373
8.3.5. Powłoki antykorozyjne i metody ich nakładania 381
8.3.5.1. Powłoki metaliczne 381
8.3.5.2. Powłoki malarskie 389
8.3.5.3. Wymalowania referencyjne 393
8.3.5.4. Powłoki ochronne lin 393
8.3.6. Dozór oraz kontrola prac i pokryć antykorozyjnych 394
8.3.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 400
8.4. Uszkodzenia połączeń nitowanych 406
8.5. Odporność mostu na obciążenia zmienne 408
8.5.1. Podstawowe informacje dotyczące zmęczenia 408
8.5.2. Pękanie stali 411
8.5.3. Przyczyny powstawania rys i pęknięć 412
8.5.4. Wykrywanie rys i pęknięć 413
8.5.5. Lokalizacja najczęściej występujących pęknięć zmęczeniowych i ich klasyfikacja 414
8.6. Spawalność stali 420
8.7. Mosty ze stali zgrzewnej i wczesnych stali zlewnych 423
8.7.1. Charakterystyka stali zgrzewnych i zlewnych 424
8.7.2. Starzenie jako proces zmieniający właściwości stali 428
8.7.3. Naprężenia dopuszczalne (wytrzymałość obliczeniowa) dla stali zgrzewnych i starych stali zlewnych 428
8.8. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów stalowych 431
8.8.1. Ogólne uwarunkowania wykonywania napraw konstrukcji stalowej 431
8.8.2. Prostowanie elementów 432
8.8.3. Sposoby doraźnego usuwania skutków pęknięć 438

9. Utrzymanie przęseł mostów betonowych 441
9.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie 441
9.2. Korozja mostów betonowych 446
9.2.1. Uwagi ogólne 446
9.2.2. Korozja betonu 448
9.2.2.1. Ogólna charakterystyka korozji betonu 448
9.2.2.2. Typy korozji betonu w mostach 450
9.2.2.3. Klasyfikacja środowisk korozyjnych 454
9.2.2.4. Wpływ wybranych czynników na korozję betonu 458
9.2.2.5. Ocena stopnia skorodowania i przewidywane postępy korozji 466
9.2.3. Korozja żelbetu i konstrukcji sprężonych 467
9.2.3.1. Korozyjne niszczenie konstrukcji zbrojonych. Czas życia konstrukcji 467
9.2.3.2. Czynniki mające wpływ na tempo korozji stali w betonie 472
9.2.3.3. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją. Inhibitory korozji 491
9.2.3.4. Badanie zbrojenia w konstrukcjach betonowych 501
9.2.3.5. Określenie rodzaju stali zbrojeniowej i wytrzymałości na podstawie odkrywek 506
9.2.3.6. Wykrywanie korodującego zbrojenia w mostach betonowych 510
9.3. Ochrona przed korozją konstrukcji betonowych 515
9.3.1. Uwagi ogólne 515
9.3.2. Zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji 522
9.3.3. Wybrane sposoby zabezpieczeń powierzchniowych 528
9.3.3.1. Impregnacja betonu materiałami obojętnymi 528
9.3.3.2. Impregnacja materiałami reaktywnymi 532
9.4. Sposób wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego 533
9.5. Ocena stanu zabezpieczeń powierzchniowych 534
9.6. Uszkodzenia struktury betonu 536
9.6.1. Charakterystyka uszkodzeń struktury betonu 536
9.6.2. Metody wykrywania niektórych uszkodzeń struktury betonu 536
9.6.3. Rysy w konstrukcjach betonowych. Klasyfikacja 540
9.7. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów betonowych 550
9.7.1. Materiały do napraw uszkodzeń mostów betonowych i warunki ich stosowania 550
9.7.2. Przygotowanie podłoża 564
9.7.3. Iniekcje 578
9.7.4. Torkretowanie 588
9.7.4.1. Metody torkretowania 588
9.7.4.2. Materiały 590
9.7.4.3. Technologia 592
9.7.4.4. Właściwości betonu nałożonego metodą torkretowania 596
9.7.4.5. Badania jakości torkretu 596
9.7.4.6. Nowe materiały stosowane do torkretu

Budowa i utrzymanie mostów
Tytuł książki: "Budowa i utrzymanie mostów"
Autor: Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 109.00zł 81.75zł
Klienci, którzy kupili „Budowa i utrzymanie mostów”, kupili także:
<b>Mosty podwieszone Projektowanie i realizacja</b>, <font color="navy">Jan Biliszczuk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Mosty podwieszone Projektowanie i realizacja, Jan Biliszczuk, Wydawnictwo Arkady
<b>Trwałość obiektów mostowych</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DWE</font>
Trwałość obiektów mostowych, Praca zbiorowa, Wydawnictwo DWE
<b>Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych Projektowanie montaż i utrzymanie</b>, <font color="navy">Joanna Łucyk-Ossowska, Wojciech Radomski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych Projektowanie montaż i utrzymanie, Joanna Łucyk-Ossowska, Wojciech Radomski, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych</b>, <font color="navy">Jan Bień</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, Jan Bień, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Sroka w krainie entropii</b>, <font color="navy">Markéta Baňková</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Sroka w krainie entropii, Markéta Baňková, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej Wydanie X</b>, <font color="navy">Zbigniew Galus</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej Wydanie X, Zbigniew Galus, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKiŁ
 Kategoria:
 Chemia
Naturalne związki organiczne Wydanie 3

Naturalne związki organiczne Wydanie 3

79.90zł
59.93zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION
OpenOffice 3.x PL Oficjalny podręcznik Mirosław Dziewoński HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
Transact-SQL Czarna księga Marcin Szeliga HELION
Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami Danuta Sado WNT
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa Naukowe PWN

wtorek, 26 marzec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami