Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo lądowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Wartość godziwa Potencjał informacyjny

Wartość godziwa Potencjał informacyjny

55.00zł
47.30zł
Asfalty drogowe 69.00zł 51.75zł
Asfalty drogowe

Tytuł: Asfalty drogowe
Autor: Irena Gaweł, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat
ISBN: 978-83-206-1945-4
Ilość stron: 286
Data wydania: 12/2014 (wydanie 2)
Oprawa: Twarda
Format: 16.4x23.5cm
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 69.00zł 51.75zł


Zwięzły i przejrzysty wykład z zakresu asfaltów drogowych stosowanych w drogownictwie, z uwzględnieniem asfaltów modyfikowanych polimerami oraz innymi substancjami, stosowanych zarówno na gorąco, jak i na zimno. W podręczniku zawarto przegląd metod otrzymywania asfaltów, klasyfikację, skład i ich strukturę chemiczną oraz właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltów w powiązaniu z wpływem na stan nawierzchni podczas jej eksploatacji.

Podano metody badań, wymagania jakościowe oraz wpływ surowca i technologii produkcji asfaltu na jego właściwości, a także starzenie asfaltów. Omówiono również problematykę ochrony środowiska związaną z produkcją i użytkowaniem asfaltów.

W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wynikające z rozwoju technicznego w zakresie asfaltów drogowych.

Odbiorcy: studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych oraz pracownicy instytutów badawczych drogownictwa i przemysłu rafineryjnego, a także laboratoriów i przedsiębiorstw drogowych.

Spis treści:

Wybrane oznaczenia i skróty 8

1. Wstęp (I. Gaweł, J. Piłat) 9
1.1. Terminologia 9
1.2. Historia stosowania asfaltów 10
1.3. Asfalty stosowane w budownictwie drogowym 10

2. Otrzymywanie asfaltów (I. Gaweł) 15
2.1. Surowce 15
2.2. Metody otrzymywania asfaltów 19

3. Klasyfikacja lepiszczy asfaltowych (M. Kalabińska, J. Piłat) 26
3.1. Klasyfikacja asfaltów wg normy polskiej PN-EN 12591 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych” 27
3.2. Asfalty specjalne 30
3.2.1. Twarde asfalty drogowe. Klasyfikacja 30
3.2.2. Asfalty wielorodzajowe (ang. Multigrade Bitumen). Klasyfikacja 33
3.3. Klasyfikacja asfaltów wg norm amerykańskich ASTM 35

4. Skład i struktura chemiczna (I. Gaweł) 38
4.1. Skład grupowy asfaltów 38
4.2. Skład elementarny 46
4.3. Masa cząsteczkowa 48
4.4. Struktura chemiczna 52
4.4.1. Mikrostruktura 52
4.4.2. Makrostruktura 57
4.4.3. Metody badania struktury 59
4.5. Wpływ surowca i technologii produkcji asfaltu na skład i strukturę chemiczną 60

5. Budowa koloidalna (I. Gaweł) 65
5.1. Model struktury koloidalnej asfaltu 65
5.2. Metody badań 70
5.3. Wpływ technologii produkcji asfaltu na jego budowę koloidalną 72

6. Właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltów (M. Kalabińska, J. Piłat) 76
6.1. Właściwości normowe 77
6.2. Właściwości reologiczne 80
6.2.1. Ciała reologicznie proste 82
6.2.2. Ciała reologicznie złożone 87
6.2.3. Badania właściwości reologicznych 90
6.3. Adhezja – przyczepność asfaltu do kruszywa 109
6.3.1. Metody oceny przyczepności asfaltu do powierzchni kruszywa mineralnego 113
6.3.2. Dodatki zwiększające adhezję 114
6.4. Odporność na starzenie, trwałość 115
6.5. Ważniejsze stałe fizyczne asfaltu 116

7. Parafina w asfalcie (I. Gaweł) 118
7.1. Wprowadzenie 118
7.2. Charakterystyka parafiny obecnej w asfalcie 119
7.3. Zawartość parafiny w asfalcie 121
7.4. Wpływ parafiny na właściwości asfaltu 124

8. Wpływ składu chemicznego i struktury na właściwości asfaltów (I. Gaweł) 130
8.1. Budowa koloidalna a właściwości asfaltów 134
8.2. Wpływ technologii produkcji asfaltu na jego właściwości 135

9. Asfalty modyfikowane polimerami (M. Kalabińska, J. Piłat) 140
9.1. Modyfikatory asfaltu 142
9.1.1. Podział polimerów ze względu na sposób utwardzania i wpływ temperatury 143
9.1.2. Podział polimerów ze względu na odkształcalność 144
9.2. Podstawowe polimery stosowane do modyfikacji asfaltu 145
9.3. Kompatybilność asfaltów z polimerami 147
9.3.1. Kompatybilność – rozpuszczalność 148
9.3.2. Kompatybilność – zgodność 148
9.3.3. Dobór asfaltów i polimerów 152
9.4. Rodzaje asfaltów modyfikowanych polimerami 154
9.4.1. Elastomeroasfalty 154
9.4.2. Plastomeroasfalty 162
9.4.3. Modyfikacja asfaltów mieszaninami plastomerów i elastomerów 164
9.4.4. Modyfikacja asfaltów poliolefinami 165
9.4.5. Modyfikacja asfaltu mieszaninami polimeru i kwasu polifosforowego oraz kwasem polifosforanowym (PPA) 166
9.5. Wymagania techniczne dla polimeroasfaltów 167
9.6. Dodatkowe metody badań właściwości polimeroasfaltów 176

10. Inne rodzaje asfaltów modyfikowanych (I. Gaweł, M. Kalabińska, J. Piłat) 180
10.1. Asfalty i mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane miałem gumowym 180
10.1.1. Metoda mokra 182
10.1.2. Metoda sucha 185
10.1.3. Właściwości mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych 185
10.1.4. Zastosowanie 186
10.2. Modyfikacja asfaltu za pomocą soli organo-metalicznych (Chemcrete) 186
10.3. Asfalty modyfikowane siarką 188
10.3.1. Oddziaływanie między siarką a asfaltem 188
10.3.2. Sposób modyfikacji 189
10.3.3. Wpływ siarki na właściwości asfaltu 190
10.4. Asfalty modyfikowane produktami pochodzenia roślinnego 194
10.5. Woski naturalne i syntetyczne 195
10.6. Asfalty modyfikowane olejem popirolitycznym 197
10.7. Modyfikacja asfaltów destylacyjnych asfaltem naturalnym 199
10.7.1. Asfalt naturalny Trynidad Epuré 199
10.7.2. Gilsonit 199

11. Starzenie asfaltów (I. Gaweł) 204
11.1. Czynniki powodujące starzenie 204
11.2. Zmiany w składzie i strukturze chemicznej asfaltu 206
11.3. Zmiany właściwości 210
11.4. Podatność asfaltu na starzenie 213
11.4.1. Metody badań 215
11.4.2. Ocena odporności asfaltu na starzenie 217
11.5. Starzenie asfaltów modyfikowanych polimerami 220
11.6. Inhibitory starzenia 222

12. Emulsje asfaltowe i asfalty upłynnione (M. Kalabińska, J. Piłat) 227
12.1. Emulsje asfaltowe 227
12.1.1. Niemodyfikowane emulsje kationowe (emulsje zwykłe) 231
12.1.2. Modyfikowane emulsje kationowe 233
12.1.3. Metody badań emulsji 238
12.2. Asfalty upłynnione 240

13. Wymagania jakościowe asfaltów drogowych. Dobór lepiszczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie właściwości funkcjonalnych (M. Kalabińska, J. Piłat) 243
13.1. Rodzaj funkcjonalny PG asfaltu według SHRP⁄SUPERPAVE 246
13.1.1. Metodyka badań asfaltów według SHRP 246
13.1.2. Prace nad wprowadzeniem procedur SHRP⁄SUPERPAVE w Polsce 260
13.1.3. Ocena procedur SHRP w krajach europejskich 264
13.2. Ocena właściwości funkcjonalnych asfaltu według firmy Shell–System Qualagon 265
13.3. Współzależność między właściwościami lepiszcza i mieszanek mineralno-asfaltowych 267
13.3.1. Metody przewidywania modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych Sm na podstawie modułu Sb 267
13.3.2. Metody przewidywania trwałości zmęczeniowej mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie nomogramu 271

14. Zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego (I. Gaweł) 273
14.1. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w lepiszczach drogowych 273
14.2. Substancje lotne emitowane przez asfalty 275
14.2.1. Skład substancji lotnych 275
14.2.2. Wpływ polimerów na emisję 277
14.3. Potencjalne zagrożenia dla zdrowia podczas pracy z asfaltami 278
14.4. Zagrożenia dla środowiska naturalnego 279
14.5. Środki bezpieczeństwa 280

Wykaz norm 283

Asfalty drogowe
Tytuł książki: "Asfalty drogowe"
Autor: Irena Gaweł, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat
Wydawnictwo: WKiŁ
Cena: 69.00zł 51.75zł
Klienci, którzy kupili „Asfalty drogowe”, kupili także:
<b>Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie</b>, <font color="navy">Tom Hayes</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie, Tom Hayes, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Psychologia szefa 1. Szef to zawód. Wydanie III rozszerzone</b>, <font color="navy">Jerzy Gut, Wojciech Haman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Psychologia szefa 1. Szef to zawód. Wydanie III rozszerzone, Jerzy Gut, Wojciech Haman, Wydawnictwo Onepress
<b>Projektowanie lotnisk i portów lotniczych</b>, <font color="navy">Piotr Nita</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Projektowanie lotnisk i portów lotniczych, Piotr Nita, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Geodezja + CD Wydanie 6</b>, <font color="navy">Wiesław Kosiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Geodezja + CD Wydanie 6, Wiesław Kosiński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ustawa o prawach konsumenta Umowy zawierane przez internet</b>, <font color="navy">Aleksandra Płucienik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ustawa o prawach konsumenta Umowy zawierane przez internet, Aleksandra Płucienik, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Historia wnętrz Dom od roku 1700</b>, <font color="navy">Steven Parissien</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Arkady</font>
Historia wnętrz Dom od roku 1700, Steven Parissien, Wydawnictwo Arkady
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WKiŁ
 Kategoria:
 Układy cyfrowe
Projektowanie systemów mikroprocesorowych

Projektowanie systemów mikroprocesorowych

70.00zł
59.50zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
JUnit pragmatyczne testy jednostkowe w Javie Andy Hunt, Dave Thomas HELION
Chłodnictwo Technologia w piekarni Klaus Losche Naukowe PWN
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
Chemia organiczna Część II Clayden J., Dreeves N., Warren S., Wothers P. WNT

wtorek, 18 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami