Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Matematyka » Analiza matematyczna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
  Algebra Teoria liczb
  Analiza matematyczna
  Logika Topologia
  Matematyka dyskretna
  Matematyka ogólna
  Rachunek prawdopodobieństwa
  Statystyka Statistica SPSS
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Życie 3.0 Jak być człowiekiem w epoce sztucznej inteligencji

Życie 3.0 Jak być człowiekiem w epoce sztucznej inteligencji

49.90zł
40.42zł
Analiza matematyczna dla fizyków 62.00zł
Analiza matematyczna dla fizyków

Tytuł: Analiza matematyczna dla fizyków
Autor: Górniewicz Lech, Ingarden Roman Stanisław
ISBN: 978-83-231-2924-0
Ilość stron: 662
Data wydania: 12/2012 (wydanie 5)
Oprawa: Miękka
Format: 158 x 226 mm
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Cena: 62.00zł


W roku 1971 ukazał się podręcznik Krzysztofa Maurina Analiza, cz. 1, wydany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w  Warszawie. Podręcznik ten zawierał nowoczesny wykład analizy matematycznej, jednakże zdaniem studentów oraz wykładowców był zbyt  trudny, w szczególności dla studentów pierwszego roku matematyki, fizyki czy też nauk technicznych, którym, między innymi, był on dedykowany.

Wydaje się, że w związku z tym w roku 1975 Profesor Roman Stanisław Ingarden zaproponował napisanie podręcznika wzorowanego w zakresie tematyki oraz nowoczesności wykładu na książce K. Maurina, ale w pełni przystępnego dla studentów matematyki, fizyki i nauk technicznych.

W efekcie tej propozycji w roku 1981 ukazał się pierwszy tom podręcznika L. Górniewicza i R. S. Ingardena Analiza matematyczna dla fizyków, a w roku 1983 tom drugi - obydwa wydane przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie. W związku z brakiem finansowania w roku 1992 Państwowe Wydawnictwo Naukowe odstąpiło swe prawa wydawnicze Wydawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Drugie wydanie ukazało się w roku 1994, trzecie w roku 2000, a ostatnie, czwarte wydanie, w roku 2004. Niniejsze, piąte wydanie, nie zawiera nowych koncepcji merytorycznych i dydaktycznych, dokonane zostały jedynie korekty zauważonych w wydaniu czwartym usterek technicznych oraz pewne niezbędne uzupełnienia.

Wydanie to ma jednak wyjątkowy charakter. Pragnę je w całości zadedykować Panu Profesorowi Romanowi Stanisławowi Ingardenowi jako wyraz pamięci oraz głębokiego szacunku zarówno naukowego, jak i osobistego.

Spis treści:

Rozdział 1. LICZBY RZECZYWISTE
§ 1. Oznaczenia logiczne   1
§ 2. Zbiory. Odwzorowania zbiorów   2
§ 3. Aksjomatyczna teoria liczb rzeczywistych   7
§ 4. Ciągi liczbowe    13
§ 5. Granica ciągu liczbowego  14
§ 6. Warunek Cauchy’ego   21
§ 7. Granica górna i dolna    23
§ 8. Szeregi liczbowe  25
§ 9. Szeregi bezwzględnie zbieżne   30
§ 10. Szeregi o wyrazach dodatnich     34
§ 11. Zadania   36

Rozdział 2. PRZESTRZENIE METRYCZNE
§ 12. Definicja i przykłady przestrzeni metrycznych    43
§ 13. Podzbiory przestrzeni metrycznej   47
§ 14. Ciągi zbieżne w przestrzeni metrycznej   54
§ 15. Odwzorowania ciągłe    57
§ 16. Przykłady funkcji ciągłych   62
§ 17. Przestrzenie zupełne    64
§ 18. Przestrzenie zwarte   69
§ 19. Przestrzenie spójne   73
§ 20. Zadania  75

Rozdział 3. CIAGI I SZEREGI FUNKCYJNE
§ 21. Dalsze wiadomości o przestrzeniach zwartych    79
§ 22. Przestrzeń funkcji ciągłych    82
§ 23. Ciągi funkcyjne    87
§ 24. Szeregi funkcyjne    90
§ 25. Zadania    93

Rozdział 4. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY I CAŁKOWY FUNKCJI ZMIENNEJ RZECZYWISTEJ
§ 26. Pochodna    97
§ 27. Geometryczne podejście do pojęcia pochodnej    108
§ 28. Interpretacje fizyczne pochodnej   111
§ 29. Twierdzenia Lagrange’a i Cauchy’ego oraz ich zastosowania    113
§ 30. Pochodne wyższych rzędów    118
§ 31. Zastosowania fizyczne drugiej pochodnej    121
§ 32. Twierdzenie Taylora    123
§ 33. Zastosowania pochodnych wyższych rzędów    126
§ 34. Szereg Taylora   128
§ 35. Całka Riemanna   129
§ 36. Całka jako funkcja górnej granicy całkowania    138
§ 37. Technika wyznaczania całki nieoznaczonej   141
§ 38. Całkowanie i różniczkowanie ciągów i szeregów funkcyjnych: szeregi trygonometryczne i szeregi Fouriera   154
§ 39. Całka niewłaściwa; jej związek z szeregami liczbowymi   163
§ 40. Zadania    165

Rozdział 5. ZASTOSOWANIA RACHUNKU RÓŻNICZKOWEGO I CAŁKOWEGO
§ 41. Krzywe płaskie    171
§ 42. Asymptoty; badanie przebiegu zmienności krzywych   177
§ 43. Krzywizna krzywej   178
§ 44. Przybliżone metody wyznaczania pierwiastków równań    180
§ 45. Długość łuku    183
§ 46. Obliczanie pól i objętości    184
§ 47. Przykłady zastosowań całki oznaczonej w fizyce    187
§ 48. Zadania    190

Rozdział 6. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY W PRZESTRZENIACH BANACHA
§ 49. Przestrzenie liniowe   193
§ 50. Odwzorowania liniowe   197
§ 51. Przestrzenie unormowane     199
§ 52. Szeregi wektorów w przestrzeni unormowanej    203
§ 53. Ciągłe odwzorowania liniowe   204
§ 54*. Twierdzenie Banacha o odwzorowaniach liniowych    211
§ 55. Ciągłe odwzorowania wieloliniowe  216
§ 56. Różniczkowanie w przestrzeniach Banacha    218
§ 57. Słaba pochodna     221
§ 58. Twierdzenie o wartości średniej   225
§ 59. Przypadek, gdy E = Rn, E0 = Rm    228
§ 60. Twierdzenie o lokalnym odwracaniu odwzorowań   233
§ 61. Pochodne wyższych rzędów    240
§ 62. Wzór Taylora. Ekstrema lokalne    247
§ 63. Zadania    257

Rozdział 7. ELEMENTY TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH
§ 64. Całkowanie odwzorowanń o wartościach w przestrzeni Banacha    261
§ 65. Pojecie równania różniczkowego zwyczajnego rzędu pierwszego   269
§ 66. Niektóre typy równań różniczkowych skalarnych     273
§ 67. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań problemu Cauchy’ego    278
§ 68. Ciągła zależność rozwiązań problemu Cauchy’ego od warunków początkowych oraz od parametru    283
§ 69. Rozwiązania przybliżone problemu Cauchy’ego   287
§ 70. Twierdzenie Peano     291
§ 71. Charakteryzacja zbioru rozwiązań problemu Cauchy’ego    294
§ 72. Równanie liniowe   299
§ 73. Układy równań różniczkowych; równania wyższych rzędów    309
§ 74*. Układy dynamiczne    313
§ 75*. Dowody twierdzeń Lasoty–Yorke’a oraz Schaudera o punkcie stałym     320
§ 76. Zadania    324

Rozdział 8. TEORIA MIARY I CAŁKI LEBESGUE’A
§ 77. Miara abstrakcyjna    329
§ 78. Generator miary     334
§ 79. Funkcje mierzalne    339
§ 80. Miara Lebesgue’a     345
§ 81. Całka względem miary     352
§ 82. Całka Lebesgue’a; porównanie z całka Riemanna    366
§ 83. Twierdzenie Fubiniego    371
§ 84. Twierdzenie o zamianie zmiennych w całce Lebesgue’a     383
§ 85*. Całka Lebesgue’a–Stieltjesa    389
§ 86*. Przestrzenie funkcji całkowalnych    392
§ 87. Zadania    394

Rozdział 9. FORMY RÓŻNICZKOWE
§ 88. Przestrzeń tensorów    399
§ 89. Iloczyn zewnętrzny    406
§ 90. Pola wektorowe    409
§ 91. Formy różniczkowe    412
§ 92. Lemat Poincar´e    418
§ 93. Całkowanie from różniczkowych po łańcuchach    421
§ 94. Rozmaitosci zanurzone w Rn    429
§ 95. Pola wektorowe na rozmaitościach (wzmianka o równaniach różniczkowych zwyczajnych na rozmaitościach)     439
§ 96. Formy różniczkowe na rozmaitościach    443
§ 97. Całkowanie form różniczkowych na rozmaitościach    448
§ 98. Element objętości na rozmaitości; konsekwencje twierdzenia Stokesa    454
§ 99. Ekstrema funkcji określonych na rozmaitościach     460
§ 100*. Ogólne pojęcie rozmaitości    462
§ 101*. Twierdzenie Frobeniusa   473
§ 102. Zadania     475

Rozdział 10. FUNKCJE HOLOMORFICZNE
§ 103. Wiadomości wstępne    479
§ 104. Różniczkowalność w sensie zespolonym   485
§ 105. Przykłady funkcji holomorficznych    490
§ 106. Całka funkcji zmiennej zespolonej    493
§ 107. Wzór całkowy Cauchy’ego    503
§ 108. Szeregi Laurenta; osobliwe punkty izolowane    512
§ 109. Residua    522
§ 110. Przekształcenie Laplace’a i jego zastosowanie do równań różniczkowych    531
§ 111*. Informacje o równaniach różniczkowych w dziedzinie zespolonej    544
§ 112. Zadania    549

Rozdział 11. WSTĘPNE POJĘCIA TEORII DYSTRYBUCJI
§ 113. Przestrzenie liniowo-topologiczne  553
§ 114. Podstawowe klasy funkcji     557
§ 115. Dystrybucje i ich pochodne    561
§ 116. Dystrybucje temperowane   569
§ 117. Przekształcenie Fouriera na S i S0   572
§ 118. Zadania   574

Rozdział 12. ELEMENTY TEORII PRZESTRZENI HILBERTA
§ 119. Pojecie przestrzeni Hilberta  577
§ 120. Twierdzenie o rzucie prostopadłym   582
§ 121. Funkcjonały liniowe w przestrzeniach Hilberta  587
§ 122. Odwzorowania liniowe przestrzeni Hilberta   590
§ 123. Analiza widmowa operatorów samosprzężonych    596
§ 124. Zadania   602

Dodatek 1. ELEMENTY TOPOLOGII OGÓLNEJ
§ A. Przestrzenie topologiczne   603
§ B. Odwzorowania ciągłe przestrzeni topologicznych  608
§ C. Aksjomaty oddzielania  609
§ D. Przestrzenie zwarte i lokalnie zwarte  612
§ E. Przestrzenie parazwarte   615
§ F. Twierdzenia o zanurzaniu przestrzeni metrycznych oraz o przedłużaniu odwzorowań ciągłych    617

Dodatek 2. ALGEBRY BANACHA
§ A. Podstawowe pojęcia i przykłady   621
§ B. Widmo elementu w algebrze  623
§ C. Charaktery algebr Banacha   626

Dodatek 3. CAŁKOWANIE W PRZESTRZENIACH HILBERTA
§ A. Miara spektralna; twierdzenie spektralne dla operatorów samosprzężonych   629
§ B. Konstrukcja miary w przestrzeniach Hilberta za pomocą funkcjonału charakterystycznego

Analiza matematyczna dla fizyków
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Analiza matematyczna dla fizyków”, kupili także:
<b>Laboratorium w szufladzie Modelarstwo i robotyka</b>, <font color="navy">Dagmara Kiraga, Zasław Adamaszek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Laboratorium w szufladzie Modelarstwo i robotyka, Dagmara Kiraga, Zasław Adamaszek, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Raspberry Pi Receptury</b>, <font color="navy">Simon Monk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Raspberry Pi Receptury, Simon Monk, Wydawnictwo HELION
<b>Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk</b>, <font color="navy">Paweł Bensel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Systemy i sieci komputerowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Paweł Bensel, Wydawnictwo HELION
<b>Wzmacniacze operacyjne Podstawy aplikacje zastosowania</b>, <font color="navy">Piotr Górecki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Wzmacniacze operacyjne Podstawy aplikacje zastosowania, Piotr Górecki, Wydawnictwo BTC
<b>Fizyka dla programistów gier</b>, <font color="navy">David M. Bourg</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Fizyka dla programistów gier, David M. Bourg, Wydawnictwo HELION
<b>Ponadczasowe logo Projektowanie znaków odpornych na działanie czasu</b>, <font color="navy">Jack Gernsheimer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ponadczasowe logo Projektowanie znaków odpornych na działanie czasu, Jack Gernsheimer, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe UMK
 Kategoria:
 Energetyka
Smart metering Inteligentny system pomiarowy

Smart metering Inteligentny system pomiarowy

49.90zł
40.42zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
Egzamin 70-412: Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2 J. C. Mackin, Orin Thomas Microsoft Press
Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Wydanie II poprawione Tomasz Rudny HELION
Blender Podstawy modelowania Bogdan Bociek HELION
Modelowanie bryłowe w systemie CATIA przykłady i ćwiczenia Marek Wyleżoł HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
JavaScript mocne strony Douglas Crockford HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 1 Mark DeLoura HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN

wtorek, 18 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami